Richtlijnen van de Social Code

De Social Code: YouTube maakt reclame in online video zichtbaar. Deze richtlijnen zijn geen officiële regels, het zijn handvaten om je te helpen om transparant te zijn over reclame in jouw video’s.

Dit zijn de richtlijnen:

Situatie 1:

Je wordt betaald om reclame te maken voor een merk, product of dienst.

Stap 1: vermeld de reclame op één van onderstaande manieren in je video:

 

  • Je laat minimaal 3 seconden een tekst in beeld zien waarin je de reclame vermeldt, voordat je video begint. Bijvoorbeeld een witte tekst op een zwarte achtergrond die beeldvullend is.

 

  • Of je vermeldt de reclame voor het merk in gesproken woord.

Stap 2: zet onderstaande tekst onderaan je videobeschrijving:

 

Deze video bevat een betaalde samenwerking met [NAAM MERK]. Deze vermelding is onderdeel van de Social Code: YouTube. Voor meer informatie, ga naar https://desocialcode.nl

Situatie 2:

Je wordt betaald om reclame te maken voor een erkend goed doel of om een maatschappelijk belang aandacht te geven. 

Stap 1: vermeld de reclame op één van onderstaande manieren in je video:

 

  • Je laat minimaal 3 seconden een tekst in beeld zien voordat je video begint. Bijvoorbeeld een witte tekst op een zwarte achtergrond die beeldvullend is.

 

  • Of je vermeldt de reclame voor het merk in gesproken woord.

Stap 2: zet onderstaande tekst onderaan je videobeschrijving:

 

Deze video bevat een samenwerking met [NAAM ORGANISATIE]. Deze vermelding is onderdeel van de Social Code: YouTube. Voor meer informatie, ga naar https://desocialcode.nl


 

Let op: deze vermelding geldt alleen voor erkende goede doelen of niet-commerciële instanties. Een voorbeeld van een niet-commerciële instantie is een overheidsorganisatie. Een overzicht van alle erkende goede doelen vind je op de website van het CBF of de Belastingdienst.

Situatie 3:

Je hebt een product of dienst gratis of met korting gekregen.

Zet de bijbehorende onderstaande tekst onderaan in je videobeschrijving:

Bij een gekregen product of dienst: 

 

Deze video bevat een gekregen product/dienst. Deze vermelding is onderdeel van de Social Code: YouTube. Voor meer informatie, ga naar https://desocialcode.nl

Bij een gekregen korting:

 

Deze video bevat een gekocht(e) product/dienst met korting. Deze vermelding is onderdeel van de Social Code: YouTube. Voor meer informatie, ga naar https://desocialcode.nl


 

Let op: deze vermelding geldt wanneer je bewuste aandacht besteedt aan een product of dienst. Onder bewuste aandacht valt het duidelijk benoemen of het duidelijk in beeld brengen van de dienst of het product.

Situatie 4:

Je hebt een product of dienst zelf gekocht.

Zet onderstaande tekst onderaan je videobeschrijving:

 

Deze video bevat geen betaalde samenwerking. Deze vermelding is onderdeel van de Social Code: YouTube. Voor meer informatie over deze richtlijnen, ga naar https://desocialcode.nl

 


 

Let op: dit is een vermelding die in het begin extra duidelijkheid schept over wat wel of niet reclame is. Tip: deze richtlijn kan je voor het gemak standaard toevoegen aan je video-beschrijving.